CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest liderem wielu inicjatyw prowadzonych w szerokim partnerstwie.
Akademia GOZ
https://csrconsulting.clickmeeting.com/akademia-goz
Permanent